• Domů
  • Blog
  • Krása na míru: o dermálních výplních s MUDr. Martinou Neradovou

Krása na míru: o dermálních výplních s MUDr. Martinou Neradovou

Paní doktorko, jaké jsou rozdíly v požadavcích na ošetření pomocí dermálních výplní mezi různými věkovými skupinami žen?


U mladších žen se obvykle zaměřujeme na takzvanou beautifikaci, což znamená korekci proporcí obličeje, zvýraznění kontur a harmonizaci celkového vzhledu. Zákroky zahrnují zvětšení rtů, úpravy brady, tvaru tváře a linie dolní čelisti. Také se věnujeme léčbě kožních problémů jako je akné, pigmentové skvrny nebo rozšířené krevní cévky.

 

S ženami středního a vyššího věku se naopak více soustředíme na anti-aging zákroky, které cílí na odstranění známek stárnutí, jako jsou vrásky, barevné změny kůže a další projevy stárnutí vzniklé především v důsledku expozice slunečnímu záření. U těchto klientek často řešíme také následky dermatologických onemocnění, jako jsou jizvy nebo hyperpigmentace.

Jaké ošetření dermálními výplněmi byste vy sama doporučila pro různé věkové skupiny a proč?


Pro různé věkové skupiny doporučuji specifická ošetření dermálními výplněmi, která odpovídají jejich specifickým potřebám a cílům. Pro všechny kategorie bych však vždy navrhla beauty booster, což je procedura zaměřená na hloubkovou hydrataci, revitalizaci pleti, prevenci stárnutí a stimulaci produkce kolagenu.

 

Pro mladší klientky je tento přístup primárně zaměřen na prevenci stárnutí. Snažíme se udržet pleť v optimálním stavu a zpomalit příznaky stárnutí. Oblíbenými zákroky pro mladší ženy jsou například výplně rtů, které zvyšují atraktivitu, a korekce geneticky podmíněných tmavých kruhů pod očima.

 

U starších klientek je důraz kladen na řešení již existujících známek stárnutí. Zahrnuje to objemovou korekci tváře, která reaguje na změny v distribuci podkožní tukové tkáně, a biorevitalizaci, jež podporuje produkci kolagenu. Dalším cílem je hydratace a vyhlazení jemných vrásek, zejména kolem rtů. Tyto zákroky jsou zaměřeny na dosažení svěžího, odpočatého vzhledu, který odráží mladší a přirozený výraz klientky, přičemž si zachovává její jedinečnost.

Paní doktorko, existuje nějaká ideální doba, kdy je vhodné začít uvažovat o aplikaci dermálních výplní?


Ano, ideální doba pro zahájení preventivního používání dermálních výplní skutečně existuje. Doporučuji zahájit aplikaci beauty boosteru mezi 27 a 30 lety. Tento časový úsek je považován za optimální pro začátek preventivní péče, neboť v tomto věku dochází k postupnému poklesu přirozené produkce kyseliny hyaluronové v kůži. Kromě toho je důležité dodržovat ochranu proti UV záření pomocí krémů s SPF 30-50 a věnovat pozornost zdravému životnímu stylu.

Jaká jsou reálná očekávání, která by měli mít klienti od ošetření dermálními výplněmi?


Klienti by měli mít realistická očekávání ohledně výsledků dermálních výplní. Měli by pochopit, že správný výběr materiálu, metody aplikace a vhodné indikace mohou vést k přirozenému zlepšení vzhledu tváře, opravě různých nedostatků měkkých tkání a redukci známek stárnutí. Je však třeba si uvědomit, že efekty výplní jsou obvykle dočasné, trvající mezi 7 a 24 měsíci, v závislosti na typu použité výplně. Přesto může aplikace výplně také stimulovat produkci kolagenu, což přispívá k dlouhodobějšímu zlepšení kvality a vzhledu pleti.

Jaká jsou nejčastější nereálná očekávání, které klienti mají? Setkáváte se s takovými nereálnými očekáváními?


Ano, často se setkávám s nereálnými očekáváními klientů. Někteří z nich například předpokládají, že dermální výplně mohou úplně nahradit chirurgický lifting nebo že jejich efekt bude trvat několik let. Je důležité, aby klienti rozuměli, že ačkoliv dermální výplně mohou efektivně zlepšovat vzhled a korigovat určité nedokonalosti, jejich možnosti a trvanlivost jsou omezené. Dále je klíčové zdůraznit, že estetické zákroky mohou zlepšit fyzický vzhled, ale neovlivní výrazně osobní život klientů. Jak často říkám svým klientům, „osobnost si injekcemi nevylepšíte“.

A co obavy? Klienti jistě s nějakými přicházejí. Jaké to jsou?


Mnoho pacientů má obavy z dermálních výplní kvůli špatným zkušenostem, ať už vlastním nebo zprostředkovaným od známých. Nejvíce se obávají, že výsledek nebude vypadat přirozeně. Dalšími obavami jsou bolestivost zákroku, možnost vzniku komplikací, a nutnost opakování procedury.

 

Vždy se snažím klientům vysvětlit, že vhodným výběrem materiálu a techniky aplikace je možné dosáhnout harmonických a přirozených výsledků. Zdůrazňuji, že používám materiály, které jsou biokompatibilní a respektují jedinečnost každého klienta. Také vždy klienty ujišťuji, že veškerá ošetření provádíme s nejvyšší pečlivostí a důrazem na bezpečnost v naší klinice DermaConcept.

Paní doktorko, jak probíhá takové typické ošetření za pomoci dermálních výplní? Liší se třeba na základě věku klienta?


Proces typického ošetření dermálními výplněmi začíná vždy pečlivou vstupní konzultací, kde poslouchám požadavky klienta a provádím lékařské hodnocení stavu pleti. Na základě tohoto posouzení pak navrhuji nejvhodnější typ ošetření, přičemž beru v úvahu jak věk klienta, tak jeho specifické potřeby pleti. Ošetření se tedy může lišit v závislosti na individuálních požadavcích a cílech, které chceme dosáhnout.

 

Někdy klient přijde s konkrétním požadavkem, ale po důkladné konzultaci se rozhodneme pro jiný typ zákroku, který je pro klienta vhodnější a efektivnější.

 

Samotné ošetření na naší klinice DermaConcept provádíme v antiseptických podmínkách s důkladnou dezinfekcí ošetřované oblasti. Některé procedury mohou vyžadovat více sezení pro dosažení ideálních výsledků. Vždy se snažím o dosažení co nejpřirozenějšího výsledku, který respektuje osobnost a jedinečné rysy klienta.

Estetická medicína je velmi progresivní obor. Jaké jsou aktuální trendy v oblasti dermálních výplní? Jak tyto trendy ovlivňují ošetření klientů různých věkových skupin?


Aktuální trendy v oblasti dermálních výplní se zaměřují zejména na revitalizaci a stimulaci pleti. Hlavním cílem je zlepšit kvalitu pleti, zajistit hloubkovou hydrataci, stimulovat tvorbu kolagenu a zlepšit mezibuněčné prostředí tkání. Tyto trendy mají pozitivní vliv na ošetření klientů různých věkových skupin, protože se snaží nejen o prevenci stárnutí, ale také o korekci již existujících změn pleti.

 

Díky pokrokům v materiálech a aplikacích můžeme nabízet personalizované ošetření, které přesně odpovídá specifickým potřebám a očekáváním klientů. Nové techniky a materiály rovněž přispívají k delšímu trvání efektů ošetření a minimalizují rizika možných komplikací. Tato inovace umožňuje klientům získat přirozenější a trvalejší výsledky bez ohledu na jejich věk.

Jaká je vaše osobní filozofie při práci s dermálními výplněmi a jak se snažíte dosáhnout přirozeně vypadajících výsledků?


osobní filozofie při práci s dermálními výplněmi je založena na principu, že každý by měl vypadat co nejlépe ve svém věku, ideálně o několik let mladší, ale stále přirozeně. Klíčem je dosáhnout tohoto vzhledu s respektem k osobnosti klienta, aniž bychom zásahem překročili hranice jeho přirozenosti.

 

Abychom dosáhli přirozeně vypadajících výsledků, je důležité skloubit několik klíčových aspektů. Zaprvé, hluboké znalosti v oblasti dermatologie a estetické medicíny jsou nezbytné pro správné porozumění různým typům pleti a jejich reakcí na léčbu. Zadruhé, vynikající zručnost a precizní technika jsou stežejní pro správné aplikace výplní, což minimalizuje rizika a zvyšuje efektivitu zákroků. Třetím faktorem je estetické cítění, které mi umožňuje vnímat a vytvářet harmonický vzhled odpovídající individuálním rysům každého klienta. Nakonec, výběr vhodného materiálu hraje zásadní roli; používám pouze materiály, které jsou bezpečné, ověřené a respektují zdravotní stav a individuální potřeby klienta.

 

Celkově se snažím vytvářet výsledky, které zlepšují a omlazují vzhled bez radikálních změn, aby klienti vypadali svěže, odpočatě a přirozeně.

Jaký je ideální čas mezi ošetřeními? A liší se třeba nějak tato doba v závislosti na věku?


Frekvence ošetření dermálními výplněmi se liší podle řady faktorů, včetně oblasti ošetření, typu použité výplně, životního stylu klienta a cílů, které chceme společně dosáhnout. Také může být důležitá souhra s dalšími estetickými procedurami.

 

Pro procedury jako jsou skinboostery nebo revitalizace pleti se obvykle doporučuje ošetření opakovat každých 6 měsíců. Naopak pro objemové korekce nebo korekce kruhů pod očima se interval může protáhnout na 1,5 až 2 roky.

 

Je důležité si uvědomit, že tyto intervaly se mohou lišit v závislosti na individuálních faktorech, jako je věk klienta, kvalita pleti a metabolická aktivita, která ovlivňuje rychlost rozkladu výplňového materiálu. Mladší klienti mohou potřebovat méně častá ošetření, protože jejich pokožka stále efektivně regeneruje a udržuje si pružnost, zatímco starší klienti mohou potřebovat častější intervence kvůli pokročilému stárnutí pleti a zpomalené produkci kolagenu.

Pojďme k poslední otázce. Na co by si klienti při výběru lékaře měli dát obzvláště pozor?


Při výběru lékaře pro estetické zákroky by lidé měli věnovat zvláštní pozornost několika klíčovým aspektům. Důležité je vybrat si lékaře, který má rozsáhlé zkušenosti a specializaci v estetické medicíně, a nebere tuto oblast pouze jako přivýdělek. Je také klíčové, aby lékař pravidelně navštěvoval školení a držel krok s nejnovějšími trendy a klinickými studiemi v oboru.

 

Je důležité, aby lékař prokázal schopnost pracovat podle principů „evidence-based medicine“, tedy léčby založené na důkazech, což znamená, že používá metody a techniky podložené vědeckými důkazy. Kromě technické zručnosti a estetického cítění by měl lékař také být doporučen důvěryhodnými osobami a být schopen poskytnout podporu v případě možných komplikací.

 

Nakonec, je zásadní, že lékař provádí zákroky v profesionálním a regulovaném prostředí, nikoli v kosmetických salonech či obchodních prostorách. Tento aspekt je nejen otázkou bezpečnosti, ale i zákonnosti. Buďte tedy pečliví a vybírejte si lékaře rozvahou.

 


 

Paní doktorka Martina Neradová Richterová, absolventka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, je atestovanou a certifikovanou specialistkou v oboru dermatovenerologie. Svoji profesní kariéru započala na dermatologických odděleních Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u svaté Anny. V roce 2013 otevřela soukromou praxi v oblasti estetické a laserové dermatologie pod názvem DermaConcept s.r.o. O rok později se podílela na založení a rozvoji estetické dermatologie v Medicom Clinic v Brně.

 

Ve své praxi se věnuje vzdělávání lékařů, organizaci a vedení odborných školení, a pravidelně se účastní stáží a kongresů v České republice i v zahraničí. Je členkou Dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP a České lékařské komory.

 

Zarezervujte si u nás svůj termín!


 

Rozhovor paní doktorky Martiny Neradové vznikl ve spolupráci s LIPOELASTIC.cz

Objednejte se na konzultaci a vše společně probereme
Rezervovat termín

Vážení pacienti, od 1.1. 2024 se na Vás budeme těšit v nových, krásnějších a větších prostorách na adrese: Koliště 141/47, Brno (1.poschodí). Ordinace v Kuřimi nebude po tomto datu již v provozu.